Współczesna szkoła znacznie różni się od szkoły poprzednich pokoleń. Coraz większą uwagę skupia się na angażowaniu wszelkich zmysłów uczniów i nauce poprzez działanie. Aby zajęcia mogły być prowadzone w sposób kreatywny nie wystarczy dziś tablica i kreda. We współczesnej klasie znajdują się bogate pomoce dydaktyczne, tablice magnetyczne, projektory. Dzięki nowym technologiom treści programowe mogą być przekazywane dzieciom w sposób maksymalnie ciekawy.

Ponadto, uczniów od najmłodszych lat uczy się pracować metodą projektów: dzieciaki przygotowują plakaty, wykresy i schematy, które mogą następnie przymocować do magnetycznych tablic nie martwiąc się o odpadającą taśmę klejącą czy wbite w ścianę szpilki. Współczesna szkoła stara się nadążać za postępem technologicznym, choć w dalszym ciągu dla wielu placówek wiąże się to z dużym wydatkiem. Biorąc jednak pod uwagę trwałość a także możliwości wielokrotnego wykorzystywania- są to wydatki wpisane w funkcjonowanie współczesnych placówek edukacyjnych.